กู่ฉิน http://guqin.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=29-12-2012&group=2&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=29-12-2012&group=2&gblog=175 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ค่อยได้เล่นทางนี้แล้วครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=29-12-2012&group=2&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=29-12-2012&group=2&gblog=175 Sat, 29 Dec 2012 21:38:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-07-2011&group=2&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-07-2011&group=2&gblog=174 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเล่นกู่ฉินจะไปเซี่ยงไฮ๊]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-07-2011&group=2&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-07-2011&group=2&gblog=174 Tue, 19 Jul 2011 17:25:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=29-06-2011&group=2&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=29-06-2011&group=2&gblog=173 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินภาคพิเศษ ไปเยี่ยมบ้านคุณหญิงจันทนี สันตบุตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=29-06-2011&group=2&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=29-06-2011&group=2&gblog=173 Wed, 29 Jun 2011 18:53:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=27-06-2011&group=2&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=27-06-2011&group=2&gblog=172 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและความสัมพันธ์กับสังคม อย่างชิวๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=27-06-2011&group=2&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=27-06-2011&group=2&gblog=172 Mon, 27 Jun 2011 17:04:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=31-05-2011&group=2&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=31-05-2011&group=2&gblog=170 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและงานอดิเรกอื่นๆของปัญญาชน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=31-05-2011&group=2&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=31-05-2011&group=2&gblog=170 Tue, 31 May 2011 9:01:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-05-2011&group=2&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-05-2011&group=2&gblog=169 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและลมหายใจกับการวิเคราะห์บทเพลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-05-2011&group=2&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-05-2011&group=2&gblog=169 Wed, 18 May 2011 20:56:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-04-2011&group=2&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-04-2011&group=2&gblog=168 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับ facebook!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-04-2011&group=2&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-04-2011&group=2&gblog=168 Mon, 18 Apr 2011 22:53:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=10-04-2011&group=2&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=10-04-2011&group=2&gblog=167 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและความอิสระแบบมีกรอบ และข่าวดีนิดนึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=10-04-2011&group=2&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=10-04-2011&group=2&gblog=167 Sun, 10 Apr 2011 21:14:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=26-02-2011&group=2&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=26-02-2011&group=2&gblog=166 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินขอนอกเรื่องตอนที่หนึ่ง "กระสาและหอยกาบทะเลาะกัน" ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=26-02-2011&group=2&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=26-02-2011&group=2&gblog=166 Sat, 26 Feb 2011 19:47:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=24-02-2011&group=2&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=24-02-2011&group=2&gblog=165 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลงหยางกวนซานเตี๋ยและความนิยมอันยาวนาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=24-02-2011&group=2&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=24-02-2011&group=2&gblog=165 Thu, 24 Feb 2011 18:48:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=20-02-2011&group=2&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=20-02-2011&group=2&gblog=164 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและอาจารย์หวังเผิงในไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=20-02-2011&group=2&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=20-02-2011&group=2&gblog=164 Sun, 20 Feb 2011 22:09:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-02-2011&group=2&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-02-2011&group=2&gblog=163 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและเด็ก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-02-2011&group=2&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-02-2011&group=2&gblog=163 Wed, 16 Feb 2011 9:36:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-02-2011&group=2&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-02-2011&group=2&gblog=162 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและเรื่องคุณภาพนักดนตรี เครื่องดนตรี และอื่นๆอีกเยอะหน่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-02-2011&group=2&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-02-2011&group=2&gblog=162 Sun, 06 Feb 2011 22:41:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=31-01-2011&group=2&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=31-01-2011&group=2&gblog=161 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและการกลับมาระยะยาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=31-01-2011&group=2&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=31-01-2011&group=2&gblog=161 Mon, 31 Jan 2011 22:00:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-10-2010&group=2&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-10-2010&group=2&gblog=160 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและนิทรรศการที่โรงละครแห่งชาติจีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-10-2010&group=2&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-10-2010&group=2&gblog=160 Tue, 19 Oct 2010 7:30:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=02-09-2010&group=2&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=02-09-2010&group=2&gblog=159 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู๋ฉินและการเปลี่ยนแปลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=02-09-2010&group=2&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=02-09-2010&group=2&gblog=159 Thu, 02 Sep 2010 23:56:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-07-2010&group=2&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-07-2010&group=2&gblog=158 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและการบรรยายที่ศิลปากร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-07-2010&group=2&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-07-2010&group=2&gblog=158 Fri, 16 Jul 2010 22:22:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=24-06-2010&group=2&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=24-06-2010&group=2&gblog=157 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและวิทยานิพนธ์ของผม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=24-06-2010&group=2&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=24-06-2010&group=2&gblog=157 Thu, 24 Jun 2010 19:54:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-06-2010&group=2&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-06-2010&group=2&gblog=156 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและปัญหาการตีความบทเพลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-06-2010&group=2&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-06-2010&group=2&gblog=156 Sat, 19 Jun 2010 21:19:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-06-2010&group=2&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-06-2010&group=2&gblog=155 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและข่าวคราวของผมในเมืองจีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-06-2010&group=2&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-06-2010&group=2&gblog=155 Wed, 16 Jun 2010 14:22:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-06-2010&group=2&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-06-2010&group=2&gblog=154 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและทรงต่างๆของโรงงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-06-2010&group=2&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-06-2010&group=2&gblog=154 Tue, 08 Jun 2010 9:56:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-05-2010&group=2&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-05-2010&group=2&gblog=153 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและการแสดงของยูเนสโก ครั้งที่ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-05-2010&group=2&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-05-2010&group=2&gblog=153 Mon, 17 May 2010 23:59:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-05-2010&group=2&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-05-2010&group=2&gblog=152 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและการแสดงของยูเนสโก ครั้งที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-05-2010&group=2&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-05-2010&group=2&gblog=152 Mon, 17 May 2010 8:15:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=26-04-2010&group=2&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=26-04-2010&group=2&gblog=151 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและ อ. จ้าวเสี่ยวเสียกับโจวเหวินฟะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=26-04-2010&group=2&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=26-04-2010&group=2&gblog=151 Mon, 26 Apr 2010 10:28:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=20-04-2010&group=2&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=20-04-2010&group=2&gblog=150 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินขอนอกเรื่อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=20-04-2010&group=2&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=20-04-2010&group=2&gblog=150 Tue, 20 Apr 2010 7:24:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=13-04-2010&group=2&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=13-04-2010&group=2&gblog=149 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและการหยุดพัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=13-04-2010&group=2&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=13-04-2010&group=2&gblog=149 Tue, 13 Apr 2010 8:43:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-03-2010&group=2&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-03-2010&group=2&gblog=148 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กุ่ฉินและผมกับสถานบันแห่งหนึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-03-2010&group=2&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-03-2010&group=2&gblog=148 Sun, 14 Mar 2010 18:09:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=24-02-2010&group=2&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=24-02-2010&group=2&gblog=146 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับฝรั่งตาน้ำข้าว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=24-02-2010&group=2&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=24-02-2010&group=2&gblog=146 Wed, 24 Feb 2010 10:24:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-02-2010&group=2&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-02-2010&group=2&gblog=145 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและการแสดงแบบใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-02-2010&group=2&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-02-2010&group=2&gblog=145 Tue, 16 Feb 2010 13:21:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=12-02-2010&group=2&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=12-02-2010&group=2&gblog=144 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและ อ. หวังในคลิปบรรยาย ณ ที่ต่างๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=12-02-2010&group=2&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=12-02-2010&group=2&gblog=144 Fri, 12 Feb 2010 13:31:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=10-02-2010&group=2&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=10-02-2010&group=2&gblog=143 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและเพลงเกลียวคลื่น (泛沧浪)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=10-02-2010&group=2&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=10-02-2010&group=2&gblog=143 Wed, 10 Feb 2010 16:49:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-02-2010&group=2&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-02-2010&group=2&gblog=142 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและภาพยนตร์เรื่องขงจื้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-02-2010&group=2&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-02-2010&group=2&gblog=142 Sat, 06 Feb 2010 7:57:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-02-2010&group=2&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-02-2010&group=2&gblog=141 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กุ่ฉินและกู่เจิงในลำนำกว่างหลิง(广陵散)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-02-2010&group=2&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-02-2010&group=2&gblog=141 Sat, 06 Feb 2010 14:34:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-02-2010&group=2&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-02-2010&group=2&gblog=140 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและนักดนตรีรุ่นใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-02-2010&group=2&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-02-2010&group=2&gblog=140 Sat, 06 Feb 2010 16:02:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=31-01-2010&group=2&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=31-01-2010&group=2&gblog=139 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและจุดยืน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=31-01-2010&group=2&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=31-01-2010&group=2&gblog=139 Sun, 31 Jan 2010 7:13:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-01-2010&group=2&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-01-2010&group=2&gblog=138 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและการจัดเรียงโน้ตรูปแบบใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-01-2010&group=2&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-01-2010&group=2&gblog=138 Mon, 18 Jan 2010 11:13:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-01-2010&group=2&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-01-2010&group=2&gblog=137 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและการเรียนกู่ฉินของคนไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-01-2010&group=2&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-01-2010&group=2&gblog=137 Thu, 14 Jan 2010 18:04:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-12-2009&group=2&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-12-2009&group=2&gblog=136 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและเทคนิคจากคนดัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-12-2009&group=2&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-12-2009&group=2&gblog=136 Sat, 19 Dec 2009 18:52:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-12-2009&group=2&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-12-2009&group=2&gblog=135 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและ "ฉิน ฉี ซู ฮว่า"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-12-2009&group=2&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-12-2009&group=2&gblog=135 Sat, 19 Dec 2009 8:03:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-11-2009&group=2&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-11-2009&group=2&gblog=134 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและการสอนกู่ฉินกับผมให้ นร. จีน!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-11-2009&group=2&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-11-2009&group=2&gblog=134 Thu, 05 Nov 2009 7:50:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=01-11-2009&group=2&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=01-11-2009&group=2&gblog=133 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและกู่ฉินเกิดใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=01-11-2009&group=2&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=01-11-2009&group=2&gblog=133 Sun, 01 Nov 2009 15:58:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=24-10-2009&group=2&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=24-10-2009&group=2&gblog=132 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและการแสดงล่าสุดของผม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=24-10-2009&group=2&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=24-10-2009&group=2&gblog=132 Sat, 24 Oct 2009 23:39:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=03-08-2009&group=2&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=03-08-2009&group=2&gblog=131 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและ MV โฆษณาพลิตภัณฑ์ของ aigo 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=03-08-2009&group=2&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=03-08-2009&group=2&gblog=131 Mon, 03 Aug 2009 6:53:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=01-08-2009&group=2&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=01-08-2009&group=2&gblog=130 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและ MV โฆษณาพลิตภัณฑ์ของ aigo 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=01-08-2009&group=2&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=01-08-2009&group=2&gblog=130 Sat, 01 Aug 2009 16:32:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=20-07-2009&group=2&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=20-07-2009&group=2&gblog=129 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและระบำตุนหวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=20-07-2009&group=2&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=20-07-2009&group=2&gblog=129 Mon, 20 Jul 2009 10:23:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=15-07-2009&group=2&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=15-07-2009&group=2&gblog=128 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กูู่ฉินและสมหายใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=15-07-2009&group=2&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=15-07-2009&group=2&gblog=128 Wed, 15 Jul 2009 20:06:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-07-2009&group=2&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-07-2009&group=2&gblog=127 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและผมกับเพื่อนฟิลิปินส์ ในกานแข่งขันดาราภาษาจีนของ CCTV]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-07-2009&group=2&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-07-2009&group=2&gblog=127 Tue, 14 Jul 2009 22:03:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-06-2009&group=2&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-06-2009&group=2&gblog=126 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับ MV 文王操 (ลำนำเหวินอ๋อง) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-06-2009&group=2&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-06-2009&group=2&gblog=126 Tue, 30 Jun 2009 9:52:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-06-2009&group=2&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-06-2009&group=2&gblog=125 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 醉鱼唱晚 (ประมงเมายามเย็น) สำเนียงใต้หวัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-06-2009&group=2&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-06-2009&group=2&gblog=125 Thu, 11 Jun 2009 9:37:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-06-2009&group=2&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-06-2009&group=2&gblog=124 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 鸥鹭忘机 (ละจิตที่คิดร้าย) สำเนียงใต้หวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-06-2009&group=2&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-06-2009&group=2&gblog=124 Thu, 11 Jun 2009 7:58:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-06-2009&group=2&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-06-2009&group=2&gblog=123 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับกู่ฉินสมัยราชวงศ์ถังในเพลง 梅花三弄 (ดอกเหมยสามท่อน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-06-2009&group=2&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-06-2009&group=2&gblog=123 Thu, 11 Jun 2009 9:53:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-05-2009&group=2&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-05-2009&group=2&gblog=122 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและการบรรยายของ อ. หวังเผิงที่ ม. ชิงฮว๋า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-05-2009&group=2&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-05-2009&group=2&gblog=122 Sun, 17 May 2009 17:34:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=02-05-2009&group=2&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=02-05-2009&group=2&gblog=121 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและกวีบทแรกในซือจิง (诗经)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=02-05-2009&group=2&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=02-05-2009&group=2&gblog=121 Sat, 02 May 2009 8:57:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-04-2009&group=2&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-04-2009&group=2&gblog=120 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและงิ้วคุณจวี้ (งิ้วคุณหมิง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-04-2009&group=2&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-04-2009&group=2&gblog=120 Sat, 18 Apr 2009 10:47:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=10-04-2009&group=2&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=10-04-2009&group=2&gblog=119 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและการประดิษฐ์ โดย หวังเผิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=10-04-2009&group=2&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=10-04-2009&group=2&gblog=119 Fri, 10 Apr 2009 15:22:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-03-2009&group=2&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-03-2009&group=2&gblog=118 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับ "ตำนานฟู่กู่เตี้ยน"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-03-2009&group=2&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-03-2009&group=2&gblog=118 Mon, 30 Mar 2009 20:34:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-03-2009&group=2&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-03-2009&group=2&gblog=117 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและไอวี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-03-2009&group=2&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-03-2009&group=2&gblog=117 Tue, 17 Mar 2009 14:40:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=13-03-2009&group=2&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=13-03-2009&group=2&gblog=116 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับภาพเก็บตกจากโรงงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=13-03-2009&group=2&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=13-03-2009&group=2&gblog=116 Fri, 13 Mar 2009 10:16:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=07-03-2009&group=2&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=07-03-2009&group=2&gblog=115 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 秋赛吟 (ลำนำใบไม้ร่วงออกชายแดน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=07-03-2009&group=2&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=07-03-2009&group=2&gblog=115 Sat, 07 Mar 2009 5:59:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=22-02-2009&group=2&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=22-02-2009&group=2&gblog=114 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินที่ญี่ปุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=22-02-2009&group=2&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=22-02-2009&group=2&gblog=114 Sun, 22 Feb 2009 9:23:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-02-2009&group=2&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-02-2009&group=2&gblog=113 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง ละทิฐิ (忘尤) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-02-2009&group=2&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-02-2009&group=2&gblog=113 Wed, 18 Feb 2009 6:30:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=13-02-2009&group=2&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=13-02-2009&group=2&gblog=112 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉิันกับผมในเพลง 渔樵问答 (บทสนทนา ชาวประมงและคนตัดฟืน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=13-02-2009&group=2&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=13-02-2009&group=2&gblog=112 Fri, 13 Feb 2009 18:43:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=12-02-2009&group=2&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=12-02-2009&group=2&gblog=111 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 山居吟 (ลำนำบ้านกลางเขา)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=12-02-2009&group=2&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=12-02-2009&group=2&gblog=111 Thu, 12 Feb 2009 15:14:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=29-01-2009&group=2&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=29-01-2009&group=2&gblog=110 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและกลเมืองเปล่า (空城计) มีจริงหรือ กับ คลิปฮาๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=29-01-2009&group=2&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=29-01-2009&group=2&gblog=110 Thu, 29 Jan 2009 18:37:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-01-2009&group=2&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-01-2009&group=2&gblog=107 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับ ขลุ่ยดินเผา (埙)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-01-2009&group=2&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-01-2009&group=2&gblog=107 Sun, 25 Jan 2009 12:21:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-01-2009&group=2&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-01-2009&group=2&gblog=104 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 广陵散 (ลำนำกว่างหลิง) ฉบับสมบูรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-01-2009&group=2&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-01-2009&group=2&gblog=104 Sun, 25 Jan 2009 9:10:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-01-2009&group=2&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-01-2009&group=2&gblog=102 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับ อ. อวี๋ชิงซิน ในเพลง 乌夜啼 (การ้องกลางคืน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-01-2009&group=2&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-01-2009&group=2&gblog=102 Sun, 18 Jan 2009 8:22:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-01-2009&group=2&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-01-2009&group=2&gblog=101 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับ อ. ซ่งเฟย (宋飞)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-01-2009&group=2&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-01-2009&group=2&gblog=101 Sun, 18 Jan 2009 22:15:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-01-2009&group=2&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-01-2009&group=2&gblog=100 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับ อ. จ้าวเสี่ยวเสียในเพลง 欸乃 (เอ๋าไอ่) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-01-2009&group=2&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-01-2009&group=2&gblog=100 Sun, 18 Jan 2009 21:59:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-01-2009&group=2&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-01-2009&group=2&gblog=99 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับปลายพู่กันของ ศ. หลี่เสียงถิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-01-2009&group=2&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-01-2009&group=2&gblog=99 Sat, 17 Jan 2009 23:15:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-01-2009&group=2&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-01-2009&group=2&gblog=98 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับ คน จากโบราณ ถึง ปัจจุบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-01-2009&group=2&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-01-2009&group=2&gblog=98 Mon, 05 Jan 2009 18:38:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=21-12-2008&group=2&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=21-12-2008&group=2&gblog=97 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเครื่องดนตรีในละครเรื่อง บูเช็กเทียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=21-12-2008&group=2&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=21-12-2008&group=2&gblog=97 Sun, 21 Dec 2008 22:59:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-12-2008&group=2&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-12-2008&group=2&gblog=96 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 普安咒 (มนต์ท่านพู่อัน) โดย อ. หวังเผิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-12-2008&group=2&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-12-2008&group=2&gblog=96 Fri, 19 Dec 2008 9:36:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-12-2008&group=2&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-12-2008&group=2&gblog=95 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 地 (ดิน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-12-2008&group=2&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-12-2008&group=2&gblog=95 Sun, 14 Dec 2008 12:30:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-12-2008&group=2&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-12-2008&group=2&gblog=94 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับ อ. จ้าวเสี่ยวเสียและเว็บไซด์ของตัวเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-12-2008&group=2&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-12-2008&group=2&gblog=94 Mon, 08 Dec 2008 17:34:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-12-2008&group=2&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-12-2008&group=2&gblog=93 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 神人畅 (เทวามานุษย์สุขสันต์) ในวงมโหรีโบราณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-12-2008&group=2&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-12-2008&group=2&gblog=93 Mon, 08 Dec 2008 19:52:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-12-2008&group=2&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-12-2008&group=2&gblog=92 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 关山月 (ด่านภูพระจันทร์) ในวงมโหรีโบราณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-12-2008&group=2&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-12-2008&group=2&gblog=92 Mon, 08 Dec 2008 21:45:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=28-11-2008&group=2&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=28-11-2008&group=2&gblog=91 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 夜深沉 (คืนสงัด)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=28-11-2008&group=2&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=28-11-2008&group=2&gblog=91 Fri, 28 Nov 2008 22:01:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-11-2008&group=2&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-11-2008&group=2&gblog=90 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับระบำยุคใหม่ 秦俑魂 (จิตวิญญาณทหารดินเผา)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-11-2008&group=2&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-11-2008&group=2&gblog=90 Sun, 16 Nov 2008 19:05:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=02-11-2008&group=2&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=02-11-2008&group=2&gblog=88 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 神人畅 (เทวามานุษย์สุขสันต์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=02-11-2008&group=2&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=02-11-2008&group=2&gblog=88 Sun, 02 Nov 2008 21:29:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=02-11-2008&group=2&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=02-11-2008&group=2&gblog=87 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 流水 (น้ำไหล) อ. กงอี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=02-11-2008&group=2&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=02-11-2008&group=2&gblog=87 Sun, 02 Nov 2008 6:39:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=02-11-2008&group=2&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=02-11-2008&group=2&gblog=86 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 渔樵问答 (บทสนทนาระหว่างชาวประมงและคนตัดฟืน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=02-11-2008&group=2&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=02-11-2008&group=2&gblog=86 Sun, 02 Nov 2008 16:02:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=28-10-2008&group=2&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=28-10-2008&group=2&gblog=85 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลงที่ผมเล่นในห้องอัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=28-10-2008&group=2&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=28-10-2008&group=2&gblog=85 Tue, 28 Oct 2008 23:35:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-10-2008&group=2&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-10-2008&group=2&gblog=84 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 墨子悲丝 (ม่อจื่อสมเพศมัดไหม)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-10-2008&group=2&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-10-2008&group=2&gblog=84 Sat, 25 Oct 2008 17:15:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-10-2008&group=2&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-10-2008&group=2&gblog=83 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 双鹤听泉 (กระสาคู่ฟังน้ำพุ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-10-2008&group=2&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-10-2008&group=2&gblog=83 Sat, 25 Oct 2008 13:03:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-10-2008&group=2&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-10-2008&group=2&gblog=82 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับกู่ฉินในพิธีเปิดโอลิมปิค อีกครั้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-10-2008&group=2&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-10-2008&group=2&gblog=82 Thu, 16 Oct 2008 6:27:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=15-10-2008&group=2&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=15-10-2008&group=2&gblog=81 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 春江花月夜]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=15-10-2008&group=2&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=15-10-2008&group=2&gblog=81 Wed, 15 Oct 2008 7:03:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=12-10-2008&group=2&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=12-10-2008&group=2&gblog=78 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับคลอสเพลบึ๋ยๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=12-10-2008&group=2&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=12-10-2008&group=2&gblog=78 Sun, 12 Oct 2008 5:49:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-10-2008&group=2&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-10-2008&group=2&gblog=77 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 卧龙吟 (ลำนำมังกรหลับ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-10-2008&group=2&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-10-2008&group=2&gblog=77 Sun, 05 Oct 2008 19:35:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=01-10-2008&group=2&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=01-10-2008&group=2&gblog=76 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลงที่ผมเล่นล่าสุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=01-10-2008&group=2&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=01-10-2008&group=2&gblog=76 Wed, 01 Oct 2008 19:56:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=27-09-2008&group=2&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=27-09-2008&group=2&gblog=75 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและงานดนตรีของศูนย์ศิลปะและวิจัยกู่ฉินจวินเทียนฝาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=27-09-2008&group=2&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=27-09-2008&group=2&gblog=75 Sat, 27 Sep 2008 22:58:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-09-2008&group=2&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-09-2008&group=2&gblog=74 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับสายไหมและสายโลหะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-09-2008&group=2&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-09-2008&group=2&gblog=74 Thu, 25 Sep 2008 6:00:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-09-2008&group=2&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-09-2008&group=2&gblog=72 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและพิธิเปิด Olympic 2008]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-09-2008&group=2&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-09-2008&group=2&gblog=72 Thu, 25 Sep 2008 6:25:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=20-09-2008&group=2&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=20-09-2008&group=2&gblog=71 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 鸥鹭忘机 (ละจิตที่คิดร้าย) โดย อ. หวังเผิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=20-09-2008&group=2&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=20-09-2008&group=2&gblog=71 Sat, 20 Sep 2008 22:49:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-09-2008&group=2&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-09-2008&group=2&gblog=70 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเซียวในเพลง 梅花三弄 (ดอกเหมยสามท่อน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-09-2008&group=2&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-09-2008&group=2&gblog=70 Thu, 18 Sep 2008 23:00:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-09-2008&group=2&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-09-2008&group=2&gblog=69 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับ ไวโอลิน และแครริเน็ต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-09-2008&group=2&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-09-2008&group=2&gblog=69 Thu, 18 Sep 2008 15:13:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-09-2008&group=2&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-09-2008&group=2&gblog=68 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับผมทำกู่ฉินตัวแรกในชีวิต (แบบไร้ความรู้)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-09-2008&group=2&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-09-2008&group=2&gblog=68 Thu, 18 Sep 2008 14:10:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-09-2008&group=2&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-09-2008&group=2&gblog=67 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 洞庭秋思 (ทะเลสาบต้งถิงคนึงใบไม้ผลิ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-09-2008&group=2&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-09-2008&group=2&gblog=67 Thu, 18 Sep 2008 6:21:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=15-09-2008&group=2&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=15-09-2008&group=2&gblog=66 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉิน กับภาพยนตร์เรื่อง สามก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรือ ของจอน วู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=15-09-2008&group=2&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=15-09-2008&group=2&gblog=66 Mon, 15 Sep 2008 18:27:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-09-2008&group=2&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-09-2008&group=2&gblog=65 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉิน กับกู่ฉินสมัยราชวงศ์หมิงที่ถูกส่งซ่อมที่โรงงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-09-2008&group=2&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-09-2008&group=2&gblog=65 Thu, 11 Sep 2008 15:29:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-09-2008&group=2&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-09-2008&group=2&gblog=64 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับ ผมเมื่อไปบรรยาที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยหมิดล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-09-2008&group=2&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-09-2008&group=2&gblog=64 Thu, 11 Sep 2008 17:56:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-09-2008&group=2&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-09-2008&group=2&gblog=63 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับ อ. หวังเผิงในรายการ "เสียงใหมของกู่ฉิน" ภาคจบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-09-2008&group=2&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-09-2008&group=2&gblog=63 Thu, 11 Sep 2008 14:19:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=28-07-2008&group=2&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=28-07-2008&group=2&gblog=62 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับ อ. หวังเผิงในรายการ "เสียงใหมของกู่ฉิน" ภาค 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=28-07-2008&group=2&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=28-07-2008&group=2&gblog=62 Mon, 28 Jul 2008 18:20:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=27-06-2008&group=2&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=27-06-2008&group=2&gblog=61 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับ อ. หวังเผิงในรายการ "เสียงใหมของกู่ฉิน" ภาค 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=27-06-2008&group=2&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=27-06-2008&group=2&gblog=61 Fri, 27 Jun 2008 11:54:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-06-2008&group=2&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-06-2008&group=2&gblog=60 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับผมเป็นข่าวแล้วครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-06-2008&group=2&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-06-2008&group=2&gblog=60 Sat, 14 Jun 2008 6:02:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=10-06-2008&group=2&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=10-06-2008&group=2&gblog=59 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 牡丹亭]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=10-06-2008&group=2&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=10-06-2008&group=2&gblog=59 Tue, 10 Jun 2008 11:40:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-06-2008&group=2&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-06-2008&group=2&gblog=58 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับการตั้งสาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-06-2008&group=2&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-06-2008&group=2&gblog=58 Sun, 08 Jun 2008 6:08:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-06-2008&group=2&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-06-2008&group=2&gblog=57 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 梅花三弄 (ดอกเหมยสามท่อน) สายไหมแ้ท้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-06-2008&group=2&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-06-2008&group=2&gblog=57 Sun, 08 Jun 2008 5:45:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-06-2008&group=2&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-06-2008&group=2&gblog=56 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับต้วนเหวิน (断纹)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-06-2008&group=2&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-06-2008&group=2&gblog=56 Thu, 05 Jun 2008 12:57:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=03-06-2008&group=2&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=03-06-2008&group=2&gblog=55 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับอาจารย์หวังเผิงมามหาวิทยาลัยผมครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=03-06-2008&group=2&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=03-06-2008&group=2&gblog=55 Tue, 03 Jun 2008 7:40:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=31-05-2008&group=2&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=31-05-2008&group=2&gblog=54 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและเพื่อนญี่ปุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=31-05-2008&group=2&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=31-05-2008&group=2&gblog=54 Sat, 31 May 2008 7:12:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-05-2008&group=2&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-05-2008&group=2&gblog=53 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับผู้เล่นและผู้ฟัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-05-2008&group=2&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=19-05-2008&group=2&gblog=53 Mon, 19 May 2008 13:08:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=22-04-2008&group=2&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=22-04-2008&group=2&gblog=52 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 高山 (เขาสูง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=22-04-2008&group=2&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=22-04-2008&group=2&gblog=52 Tue, 22 Apr 2008 8:09:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-04-2008&group=2&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-04-2008&group=2&gblog=51 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับความล้มเหลวและจุดเริ่มต้นอันยิ่งใหญ่ของผม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-04-2008&group=2&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-04-2008&group=2&gblog=51 Mon, 14 Apr 2008 20:07:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=03-04-2008&group=2&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=03-04-2008&group=2&gblog=50 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับ เพลงของผมที่ได้ออกอากาศวิทยุจุฬาฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=03-04-2008&group=2&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=03-04-2008&group=2&gblog=50 Thu, 03 Apr 2008 23:44:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-03-2008&group=2&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-03-2008&group=2&gblog=49 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กีตาร์กับเพลง 酒狂 (บ้าเหล้า) ของกู่ฉิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-03-2008&group=2&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-03-2008&group=2&gblog=49 Sun, 30 Mar 2008 9:53:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-03-2008&group=2&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-03-2008&group=2&gblog=48 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 普安咒 (มนต์พู่อัน) ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-03-2008&group=2&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-03-2008&group=2&gblog=48 Sun, 30 Mar 2008 9:33:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-03-2008&group=2&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-03-2008&group=2&gblog=47 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับ เพลงที่ผมใช้สอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-03-2008&group=2&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-03-2008&group=2&gblog=47 Mon, 17 Mar 2008 17:06:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=29-02-2008&group=2&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=29-02-2008&group=2&gblog=46 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับ ผมสอบเสร็จแล้วคร๊าบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=29-02-2008&group=2&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=29-02-2008&group=2&gblog=46 Fri, 29 Feb 2008 22:30:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-02-2008&group=2&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-02-2008&group=2&gblog=45 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับผม จะสอบแล้วคร๊าบบบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-02-2008&group=2&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-02-2008&group=2&gblog=45 Thu, 14 Feb 2008 22:51:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-02-2008&group=2&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-02-2008&group=2&gblog=44 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับขงเบ้งในละครโทรทัศน์เรื่องสามก๊ก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-02-2008&group=2&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=08-02-2008&group=2&gblog=44 Fri, 08 Feb 2008 21:24:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=04-02-2008&group=2&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=04-02-2008&group=2&gblog=43 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับสมุดภาพคอเลคชั่น "กู่ฉินในพระราชวังต้องห้าม"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=04-02-2008&group=2&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=04-02-2008&group=2&gblog=43 Mon, 04 Feb 2008 15:35:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=03-02-2008&group=2&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=03-02-2008&group=2&gblog=42 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับข้อถกเถียงของนักวิชาการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=03-02-2008&group=2&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=03-02-2008&group=2&gblog=42 Sun, 03 Feb 2008 8:38:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=31-01-2008&group=2&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=31-01-2008&group=2&gblog=41 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับ กู่ฉินของเพื่อนผม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=31-01-2008&group=2&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=31-01-2008&group=2&gblog=41 Thu, 31 Jan 2008 9:11:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=28-01-2008&group=2&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=28-01-2008&group=2&gblog=40 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 墨子悲丝 (ม่อจื่อปลงไหม)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=28-01-2008&group=2&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=28-01-2008&group=2&gblog=40 Mon, 28 Jan 2008 12:09:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=26-01-2008&group=2&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=26-01-2008&group=2&gblog=39 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 龙翔操 (ลำนำมังกรร่อน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=26-01-2008&group=2&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=26-01-2008&group=2&gblog=39 Sat, 26 Jan 2008 8:57:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=23-01-2008&group=2&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=23-01-2008&group=2&gblog=38 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเส้อ(瑟)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=23-01-2008&group=2&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=23-01-2008&group=2&gblog=38 Wed, 23 Jan 2008 11:38:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=20-01-2008&group=2&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=20-01-2008&group=2&gblog=37 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับความไพเราะ(ตรงไหน?)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=20-01-2008&group=2&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=20-01-2008&group=2&gblog=37 Sun, 20 Jan 2008 14:37:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-01-2008&group=2&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-01-2008&group=2&gblog=36 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 忆江南 (คิดถึงเจีงหนาน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-01-2008&group=2&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-01-2008&group=2&gblog=36 Mon, 14 Jan 2008 11:12:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=09-01-2008&group=2&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=09-01-2008&group=2&gblog=35 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 普安咒 (มนต์พู่อัน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=09-01-2008&group=2&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=09-01-2008&group=2&gblog=35 Wed, 09 Jan 2008 23:39:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-12-2007&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-12-2007&group=2&gblog=34 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 捣衣 (ทุบผ้า)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-12-2007&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-12-2007&group=2&gblog=34 Sun, 30 Dec 2007 16:19:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-12-2007&group=2&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-12-2007&group=2&gblog=33 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 流水 (น้ำไหล)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-12-2007&group=2&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-12-2007&group=2&gblog=33 Tue, 25 Dec 2007 8:42:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=24-12-2007&group=2&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=24-12-2007&group=2&gblog=32 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 平沙落雁 (กระสาร่อนพื้นทราย)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=24-12-2007&group=2&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=24-12-2007&group=2&gblog=32 Mon, 24 Dec 2007 6:38:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=23-12-2007&group=2&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=23-12-2007&group=2&gblog=31 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 酒狂 (บ้าเหล้า)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=23-12-2007&group=2&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=23-12-2007&group=2&gblog=31 Sun, 23 Dec 2007 16:33:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-12-2007&group=2&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-12-2007&group=2&gblog=30 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 山中思友人 (คนึงสหายกลางเขา)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-12-2007&group=2&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-12-2007&group=2&gblog=30 Tue, 18 Dec 2007 20:33:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-12-2007&group=2&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-12-2007&group=2&gblog=29 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 短歌行 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-12-2007&group=2&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=18-12-2007&group=2&gblog=29 Tue, 18 Dec 2007 6:46:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-12-2007&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-12-2007&group=2&gblog=28 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 大风歌 (เพลงลมแรง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-12-2007&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-12-2007&group=2&gblog=28 Mon, 17 Dec 2007 18:10:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-12-2007&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-12-2007&group=2&gblog=27 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 孤馆遇神 (ปะผีในจวน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-12-2007&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-12-2007&group=2&gblog=27 Sun, 16 Dec 2007 16:01:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=13-12-2007&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=13-12-2007&group=2&gblog=25 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 枫歌 (เพลงต้นเฟิง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=13-12-2007&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=13-12-2007&group=2&gblog=25 Thu, 13 Dec 2007 22:03:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-12-2007&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-12-2007&group=2&gblog=23 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับการ์ตูนพู่กันจีน 山水情 (จิตแห่งภูเขาและสายน้ำ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-12-2007&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=11-12-2007&group=2&gblog=23 Tue, 11 Dec 2007 6:49:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-12-2007&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-12-2007&group=2&gblog=22 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการ ปฐมบรรพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-12-2007&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-12-2007&group=2&gblog=22 Thu, 06 Dec 2007 17:48:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-11-2007&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-11-2007&group=2&gblog=21 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 醉渔唱晚 (ประมงเมายามเย็น) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-11-2007&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-11-2007&group=2&gblog=21 Fri, 30 Nov 2007 19:08:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-11-2007&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-11-2007&group=2&gblog=20 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 春风 (ลมใบไม้ผลิ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-11-2007&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-11-2007&group=2&gblog=20 Fri, 30 Nov 2007 18:49:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-11-2007&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-11-2007&group=2&gblog=19 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับ กู่ฉินของผมเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-11-2007&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=25-11-2007&group=2&gblog=19 Sun, 25 Nov 2007 10:10:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-11-2007&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-11-2007&group=2&gblog=18 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 文王操 (ลำนำเหวินอ๋อง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-11-2007&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-11-2007&group=2&gblog=18 Tue, 06 Nov 2007 14:19:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-11-2007&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-11-2007&group=2&gblog=17 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 阳关三叠 (ด่านหยางกวนสามท่อน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-11-2007&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-11-2007&group=2&gblog=17 Tue, 06 Nov 2007 14:11:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-11-2007&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-11-2007&group=2&gblog=16 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 欸乃 (เอ๋าไอ่ หรือเอี๊ยดอ๊าด)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-11-2007&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-11-2007&group=2&gblog=16 Tue, 06 Nov 2007 15:20:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-11-2007&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-11-2007&group=2&gblog=15 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 大胡笳 (ขลุ่ยชาวหู ใหญ่)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-11-2007&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-11-2007&group=2&gblog=15 Tue, 06 Nov 2007 8:20:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-11-2007&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-11-2007&group=2&gblog=14 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 鸥鹭忘机 (ละจิตที่คิดร้าย)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-11-2007&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=06-11-2007&group=2&gblog=14 Tue, 06 Nov 2007 9:51:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=04-11-2007&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=04-11-2007&group=2&gblog=12 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 潇湘水云 (เมฆเอื่อยเหนื่อลำน้ำเชี่ยว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=04-11-2007&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=04-11-2007&group=2&gblog=12 Sun, 04 Nov 2007 21:19:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=23-10-2007&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=23-10-2007&group=2&gblog=11 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและวิธีการประดิษฐ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=23-10-2007&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=23-10-2007&group=2&gblog=11 Tue, 23 Oct 2007 11:41:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=23-10-2007&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=23-10-2007&group=2&gblog=10 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 离骚 (หลีเซา)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=23-10-2007&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=23-10-2007&group=2&gblog=10 Tue, 23 Oct 2007 11:38:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-01-2009&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-01-2009&group=7&gblog=1 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำติชม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-01-2009&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=30-01-2009&group=7&gblog=1 Fri, 30 Jan 2009 19:20:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-12-2008&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-12-2008&group=6&gblog=4 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[บิดาของข้าพเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-12-2008&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-12-2008&group=6&gblog=4 Tue, 16 Dec 2008 18:37:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-12-2008&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-12-2008&group=6&gblog=3 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮา ๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-12-2008&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=16-12-2008&group=6&gblog=3 Tue, 16 Dec 2008 6:44:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=09-12-2008&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=09-12-2008&group=6&gblog=2 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[ดิจิมอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=09-12-2008&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=09-12-2008&group=6&gblog=2 Tue, 09 Dec 2008 21:45:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=09-12-2008&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=09-12-2008&group=6&gblog=1 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณหญิงเหวินโดนผีอำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=09-12-2008&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=09-12-2008&group=6&gblog=1 Tue, 09 Dec 2008 21:37:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-06-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-06-2008&group=5&gblog=5 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติผู้ก่อตั้ง "ศูนย์ศิลปะและวิจัยกู่ฉินจวินเทียนฝาง"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-06-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-06-2008&group=5&gblog=5 Thu, 05 Jun 2008 11:09:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-06-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-06-2008&group=5&gblog=4 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[钧天坊琴馆 (ตำหนักกู่ฉิน จวินเทียนฝาง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-06-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-06-2008&group=5&gblog=4 Thu, 05 Jun 2008 10:16:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=04-06-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=04-06-2008&group=5&gblog=3 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[จำหน่ายกู่ฉินคุณภาพดีจากปักกิ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=04-06-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=04-06-2008&group=5&gblog=3 Wed, 04 Jun 2008 23:49:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-09-2008&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-09-2008&group=4&gblog=8 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกใหม่สวยงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-09-2008&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=17-09-2008&group=4&gblog=8 Wed, 17 Sep 2008 8:20:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-06-2008&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-06-2008&group=4&gblog=7 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลิงกำถั่ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-06-2008&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=05-06-2008&group=4&gblog=7 Thu, 05 Jun 2008 13:58:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=31-05-2008&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=31-05-2008&group=4&gblog=6 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินและเพื่อนญี่ปุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=31-05-2008&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=31-05-2008&group=4&gblog=6 Sat, 31 May 2008 7:12:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=26-05-2008&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=26-05-2008&group=4&gblog=5 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรุงแต่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=26-05-2008&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=26-05-2008&group=4&gblog=5 Mon, 26 May 2008 2:27:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-05-2008&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-05-2008&group=4&gblog=4 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[คนและความต้องการในปัจจุบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-05-2008&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-05-2008&group=4&gblog=4 Wed, 14 May 2008 22:11:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=09-01-2008&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=09-01-2008&group=4&gblog=2 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อมีสติ จากสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=09-01-2008&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=09-01-2008&group=4&gblog=2 Wed, 09 Jan 2008 7:00:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=03-01-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=03-01-2008&group=4&gblog=1 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[มันก็แค่นั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=03-01-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=03-01-2008&group=4&gblog=1 Thu, 03 Jan 2008 9:10:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=21-10-2007&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=21-10-2007&group=2&gblog=9 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 明月几时有 (จันทร์จะกระจ่างคราใด)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=21-10-2007&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=21-10-2007&group=2&gblog=9 Sun, 21 Oct 2007 16:11:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-10-2007&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-10-2007&group=2&gblog=8 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินในสื่อบันเทิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-10-2007&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=14-10-2007&group=2&gblog=8 Sun, 14 Oct 2007 15:50:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=12-10-2007&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=12-10-2007&group=2&gblog=7 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 幽兰 (กล้วยไม้เดียวดาย)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=12-10-2007&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=12-10-2007&group=2&gblog=7 Fri, 12 Oct 2007 17:17:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=12-10-2007&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=12-10-2007&group=2&gblog=6 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 广陵散 (ลำนำกว่างหลิง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=12-10-2007&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=12-10-2007&group=2&gblog=6 Fri, 12 Oct 2007 21:44:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=12-10-2007&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=12-10-2007&group=2&gblog=5 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับเพลง 忆故人 (คณึงถึงสหายเก่า)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=12-10-2007&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=12-10-2007&group=2&gblog=5 Fri, 12 Oct 2007 17:08:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=10-10-2007&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=10-10-2007&group=2&gblog=4 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉิน ไม่ใช่ กู่เจิง นะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=10-10-2007&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=10-10-2007&group=2&gblog=4 Wed, 10 Oct 2007 18:43:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=10-10-2007&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=10-10-2007&group=2&gblog=3 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินในภาพวาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=10-10-2007&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=10-10-2007&group=2&gblog=3 Wed, 10 Oct 2007 11:39:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=09-10-2007&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=09-10-2007&group=2&gblog=2 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินกับส่วนประกอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=09-10-2007&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=09-10-2007&group=2&gblog=2 Tue, 09 Oct 2007 17:08:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=07-10-2007&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=07-10-2007&group=2&gblog=1 http://guqin.bloggang.com/rss <![CDATA[กู่ฉินหลากสไตล์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=07-10-2007&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=guqin&month=07-10-2007&group=2&gblog=1 Sun, 07 Oct 2007 9:17:12 +0700